Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Bohult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bohult 1975 17,5% 24,3% 21,8% 36,4% 6,1% 45,7% 54,3% 2,1%  
Summa 1975 17,5% 24,3% 21,8% 36,4% 6,1% 45,7% 54,3% 2,1%

http://www.val.se