Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Landa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landa 1344 24,0% 29,8% 21,6% 24,6% 8,6% 50,1% 49,9% 11,6%  
Summa 1344 24,0% 29,8% 21,6% 24,6% 8,6% 50,1% 49,9% 11,6%

http://www.val.se