Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Häsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häsängen 1852 19,5% 26,3% 23,4% 30,8% 5,9% 51,9% 48,1% 3,8%  
Summa 1852 19,5% 26,3% 23,4% 30,8% 5,9% 51,9% 48,1% 3,8%

http://www.val.se