Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Aggerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1074 12,3% 40,1% 22,7% 24,9% 5,5% 51,5% 48,5% 1,0%  
Summa 1074 12,3% 40,1% 22,7% 24,9% 5,5% 51,5% 48,5% 1,0%

http://www.val.se