Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Stråningstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stråningstorp 1472 12,8% 31,1% 24,6% 31,5% 6,5% 50,6% 49,4% 1,5%  
Summa 1472 12,8% 31,1% 24,6% 31,5% 6,5% 50,6% 49,4% 1,5%

http://www.val.se