Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Piteå Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Piteå Västra 1537 23,8% 19,6% 21,0% 35,5% 6,6% 46,3% 53,7% 2,3%  
Summa 1537 23,8% 19,6% 21,0% 35,5% 6,6% 46,3% 53,7% 2,3%

http://www.val.se