Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Porsnäs 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Porsnäs 2 891 18,1% 35,9% 19,0% 27,0% 6,8% 50,1% 49,9% 2,6%  
Summa 891 18,1% 35,9% 19,0% 27,0% 6,8% 50,1% 49,9% 2,6%

http://www.val.se