Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Djupvikens Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupvikens Norra 1589 35,1% 28,4% 21,4% 15,1% 9,9% 48,8% 51,2% 1,9%  
Summa 1589 35,1% 28,4% 21,4% 15,1% 9,9% 48,8% 51,2% 1,9%

http://www.val.se