Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Böle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Böle 537 11,2% 33,5% 31,5% 23,8% 4,3% 51,6% 48,4% 0,6%  
Summa 537 11,2% 33,5% 31,5% 23,8% 4,3% 51,6% 48,4% 0,6%

http://www.val.se