Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Piteå Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Piteå Centrala 2303 23,4% 15,2% 18,5% 42,9% 4,8% 45,0% 55,0% 1,3%  
Summa 2303 23,4% 15,2% 18,5% 42,9% 4,8% 45,0% 55,0% 1,3%

http://www.val.se