Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Öjebyns Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öjebyns Norra 1451 19,8% 28,5% 22,7% 28,9% 7,8% 48,6% 51,4% 1,5%  
Summa 1451 19,8% 28,5% 22,7% 28,9% 7,8% 48,6% 51,4% 1,5%

http://www.val.se