Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Öjebyns Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öjebyns Centrala 1001 22,6% 29,6% 21,3% 26,6% 7,0% 50,1% 49,9% 3,5%  
Summa 1001 22,6% 29,6% 21,3% 26,6% 7,0% 50,1% 49,9% 3,5%

http://www.val.se