Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Sikfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sikfors 467 20,8% 27,2% 29,6% 22,5% 6,0% 51,8% 48,2% 0,6%  
Summa 467 20,8% 27,2% 29,6% 22,5% 6,0% 51,8% 48,2% 0,6%

http://www.val.se