Val till riksdagen - Ålder och kön - Lysekil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad landsbygd 877 10,6% 31,0% 29,8% 28,6% 4,7% 52,5% 47,5%   0,7%
Brastad tätort 1463 14,0% 24,3% 25,9% 35,8% 5,4% 50,4% 49,6%   1,5%
Bro 837 16,0% 23,8% 28,0% 32,3% 5,9% 51,9% 48,1%   2,4%
Lyse 895 14,7% 24,7% 30,8% 29,7% 6,5% 51,6% 48,4%   2,2%
Lysekil Bansvik 926 21,0% 23,3% 28,6% 27,1% 8,5% 47,2% 52,8%   3,1%
Lysekil Centrum 1297 19,2% 23,6% 22,5% 34,7% 6,3% 47,0% 53,0%   1,6%
Lysekil Dalskogen 1296 16,4% 32,5% 23,3% 27,9% 5,6% 50,2% 49,8%   1,6%
Lysekil Kyrkvik 1353 14,0% 18,5% 22,8% 44,7% 4,9% 47,2% 52,8%   3,5%
Lysekil Slätten 1310 12,2% 32,2% 27,7% 27,9% 5,5% 49,0% 51,0%   1,8%
Skaftö 1295 8,0% 17,8% 30,0% 44,2% 2,7% 49,9% 50,1%   4,1%
Lysekil 11549 14,5% 25,0% 26,6% 33,9% 5,5% 49,5% 50,5% 2,3%

http://www.val.se