Val till riksdagen - Ålder och kön - Lysekil Bansvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Bansvik 926 21,0% 23,3% 28,6% 27,1% 8,5% 47,2% 52,8%   3,1%
Summa 926 21,0% 23,3% 28,6% 27,1% 8,5% 47,2% 52,8% 3,1%

http://www.val.se