Val till riksdagen - Ålder och kön - Brastad tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad tätort 1463 14,0% 24,3% 25,9% 35,8% 5,4% 50,4% 49,6%   1,5%
Summa 1463 14,0% 24,3% 25,9% 35,8% 5,4% 50,4% 49,6% 1,5%

http://www.val.se