Val till riksdagen - Ålder och kön - Brastad landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad landsbygd 877 10,6% 31,0% 29,8% 28,6% 4,7% 52,5% 47,5%   0,7%
Summa 877 10,6% 31,0% 29,8% 28,6% 4,7% 52,5% 47,5% 0,7%

http://www.val.se