Val till riksdagen - Ålder och kön - Lysekil Slätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Slätten 1310 12,2% 32,2% 27,7% 27,9% 5,5% 49,0% 51,0%   1,8%
Summa 1310 12,2% 32,2% 27,7% 27,9% 5,5% 49,0% 51,0% 1,8%

http://www.val.se