Val till riksdagen - Ålder och kön - Lysekil Kyrkvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Kyrkvik 1353 14,0% 18,5% 22,8% 44,7% 4,9% 47,2% 52,8%   3,5%
Summa 1353 14,0% 18,5% 22,8% 44,7% 4,9% 47,2% 52,8% 3,5%

http://www.val.se