Val till riksdagen - Ålder och kön - Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bro 837 16,0% 23,8% 28,0% 32,3% 5,9% 51,9% 48,1%   2,4%
Summa 837 16,0% 23,8% 28,0% 32,3% 5,9% 51,9% 48,1% 2,4%

http://www.val.se