Val till riksdagen - Ålder och kön - Lysekil Dalskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Dalskogen 1296 16,4% 32,5% 23,3% 27,9% 5,6% 50,2% 49,8%   1,6%
Summa 1296 16,4% 32,5% 23,3% 27,9% 5,6% 50,2% 49,8% 1,6%

http://www.val.se