2018-09-12 13:50:59

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Tämta-Vänga

20,51%
19,45%
4,86%
7,40%
17,34%
4,65%
4,44%
20,30%
0,42%
0,63%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 94,08%
+2,99
2014: 91,09%

Röstfördelning - valdistrikt Tämta-Vänga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 97 20,51% -1 -1,61 98 22,12%
C Centerpartiet 92 19,45% -2 -1,77 94 21,22%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 23 4,86% +8 +1,48 15 3,39%
KD Kristdemokraterna 35 7,40% +7 +1,08 28 6,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 82 17,34% +2 -0,72 80 18,06%
V Vänsterpartiet 22 4,65% -2 -0,77 24 5,42%
MP Miljöpartiet de gröna 21 4,44% -5 -1,43 26 5,87%
SD Sverigedemokraterna 96 20,30% +34 +6,30 62 14,00%
FI Feministiskt initiativ 2 0,42% -13 -2,96 15 3,39%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,63% +2 +0,41 1 0,23%
  Giltiga röster 473 100,00% +30   443 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,84% -3 -0,72 7 1,56%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 477 94,08% +27 +2,99 450 91,09%
  Antal röstberättigade 507   +13   494  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Tämta-Vänga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 1 0,21% +1 +0,21    
MED Medborgerlig Samling 1 0,21% +1 +0,21    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,21% +1 +0,21    
PP Piratpartiet     -1 -0,23 1 0,23%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 3 0,63% +2 +0,41 1 0,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Tämta-Vänga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se