2018-09-12 17:35:14

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Sandared Västra

25,90%
8,33%
6,79%
8,46%
22,56%
4,62%
4,23%
17,82%
0,38%
0,90%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 92,49%

Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Sandared Västra är nytt eller har ändrats inför detta val.

Röstfördelning - valdistrikt Sandared Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 202 25,90%        
C Centerpartiet 65 8,33%        
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 53 6,79%        
KD Kristdemokraterna 66 8,46%        
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 176 22,56%        
V Vänsterpartiet 36 4,62%        
MP Miljöpartiet de gröna 33 4,23%        
SD Sverigedemokraterna 139 17,82%        
FI Feministiskt initiativ 3 0,38%        
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,90%        
  Giltiga röster 780 100,00%        
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,02%        
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 788 92,49%        
  Antal röstberättigade 852          

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sandared Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,38%        
ENH Enhet 2 0,26%        
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,13%        
MED Medborgerlig Samling 1 0,13%        
DjuP Djurens parti            
PP Piratpartiet            
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 7 0,90%        

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sandared Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se