Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandared Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandared Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared Västra 852 13,4% 36,3% 26,2% 24,2% 6,0% 51,9% 48,1%   2,7%
Summa 852 13,4% 36,3% 26,2% 24,2% 6,0% 51,9% 48,1% 2,7%

http://www.val.se