Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandhult 1130 13,5% 33,8% 27,5% 25,1% 4,8% 49,9% 50,1%   1,4%
Summa 1130 13,5% 33,8% 27,5% 25,1% 4,8% 49,9% 50,1% 1,4%

http://www.val.se