Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Parkstaden-Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Parkstaden-Byttorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Parkstaden-Byttorp 1100 27,2% 28,5% 26,3% 18,1% 7,4% 48,7% 51,3%   1,5%
Summa 1100 27,2% 28,5% 26,3% 18,1% 7,4% 48,7% 51,3% 1,5%

http://www.val.se