Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandared Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandared Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared Östra 812 11,0% 40,0% 25,9% 23,2% 6,9% 48,2% 51,8%   1,1%
Summa 812 11,0% 40,0% 25,9% 23,2% 6,9% 48,2% 51,8% 1,1%

http://www.val.se