Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sjöbo-Ryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjöbo-Ryda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo-Ryda 1038 20,6% 23,5% 21,0% 34,9% 4,5% 46,9% 53,1%   2,6%
Summa 1038 20,6% 23,5% 21,0% 34,9% 4,5% 46,9% 53,1% 2,6%

http://www.val.se