Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Alideberg-Erikslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Alideberg-Erikslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alideberg-Erikslund 829 23,9% 27,9% 22,6% 25,7% 4,7% 49,7% 50,3%   4,7%
Summa 829 23,9% 27,9% 22,6% 25,7% 4,7% 49,7% 50,3% 4,7%

http://www.val.se