Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fristad Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fristad Sydvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Sydvästra 892 11,3% 43,0% 22,1% 23,5% 5,3% 50,3% 49,7%   0,9%
Summa 892 11,3% 43,0% 22,1% 23,5% 5,3% 50,3% 49,7% 0,9%

http://www.val.se