Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sparsör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sparsör

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sparsör 1204 13,8% 40,4% 23,8% 22,0% 5,8% 50,4% 49,6%   1,0%
Summa 1204 13,8% 40,4% 23,8% 22,0% 5,8% 50,4% 49,6% 1,0%

http://www.val.se