Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Sjöbo Nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Sjöbo Nordvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sjöbo Nordvästra 954 20,8% 25,4% 27,1% 26,7% 5,2% 47,4% 52,6%   1,6%
Summa 954 20,8% 25,4% 27,1% 26,7% 5,2% 47,4% 52,6% 1,6%

http://www.val.se