Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hestra Parkstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hestra Parkstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hestra Parkstad 892 12,6% 43,9% 21,9% 21,6% 3,6% 46,7% 53,3%   2,4%
Summa 892 12,6% 43,9% 21,9% 21,6% 3,6% 46,7% 53,3% 2,4%

http://www.val.se