Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fristad Nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fristad Nordvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Nordvästra 1021 11,7% 33,5% 24,7% 30,2% 5,6% 51,2% 48,8%   1,9%
Summa 1021 11,7% 33,5% 24,7% 30,2% 5,6% 51,2% 48,8% 1,9%

http://www.val.se