Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Sjöbo Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Sjöbo Sydöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sjöbo Sydöstra 942 20,4% 23,7% 21,3% 34,6% 4,9% 48,6% 51,4%   1,6%
Summa 942 20,4% 23,7% 21,3% 34,6% 4,9% 48,6% 51,4% 1,6%

http://www.val.se