Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tullen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tullen 1197 26,4% 27,9% 20,5% 25,2% 4,3% 48,8% 51,2%   2,4%
Summa 1197 26,4% 27,9% 20,5% 25,2% 4,3% 48,8% 51,2% 2,4%

http://www.val.se