Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrby Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrby Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby Södra 534 34,3% 28,8% 19,7% 17,2% 11,4% 46,1% 53,9%   5,8%
Summa 534 34,3% 28,8% 19,7% 17,2% 11,4% 46,1% 53,9% 5,8%

http://www.val.se