Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrby Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby Östra 762 27,4% 32,9% 20,9% 18,8% 11,7% 47,2% 52,8%   4,6%
Summa 762 27,4% 32,9% 20,9% 18,8% 11,7% 47,2% 52,8% 4,6%

http://www.val.se