Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norra Sjöbo Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norra Sjöbo Sydvästra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sjöbo Sydvästra 881 25,7% 27,0% 20,4% 26,9% 3,6% 47,9% 52,1%   1,9%
Summa 881 25,7% 27,0% 20,4% 26,9% 3,6% 47,9% 52,1% 1,9%

http://www.val.se