Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sjömarken Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjömarken Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjömarken Södra 1256 13,0% 45,4% 24,8% 16,9% 5,9% 49,6% 50,4%   1,7%
Summa 1256 13,0% 45,4% 24,8% 16,9% 5,9% 49,6% 50,4% 1,7%

http://www.val.se