Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bredared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bredared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredared 964 13,2% 32,0% 31,1% 23,8% 5,1% 51,5% 48,5%   1,2%
Summa 964 13,2% 32,0% 31,1% 23,8% 5,1% 51,5% 48,5% 1,2%

http://www.val.se