Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ekås-Hestra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ekås-Hestra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekås-Hestra 1014 12,4% 35,4% 30,2% 22,0% 5,6% 50,8% 49,2%   2,0%
Summa 1014 12,4% 35,4% 30,2% 22,0% 5,6% 50,8% 49,2% 2,0%

http://www.val.se