Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fristad Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fristad Sydöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Sydöstra 669 15,2% 22,6% 22,9% 39,3% 3,0% 47,1% 52,9%   0,7%
Summa 669 15,2% 22,6% 22,9% 39,3% 3,0% 47,1% 52,9% 0,7%

http://www.val.se