Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrby Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby Norra 684 22,1% 30,6% 24,4% 23,0% 7,2% 48,1% 51,9%   4,1%
Summa 684 22,1% 30,6% 24,4% 23,0% 7,2% 48,1% 51,9% 4,1%

http://www.val.se