Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Borgstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borgstena

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgstena 534 15,2% 31,6% 22,1% 31,1% 6,4% 51,5% 48,5%   0,9%
Summa 534 15,2% 31,6% 22,1% 31,1% 6,4% 51,5% 48,5% 0,9%

http://www.val.se