Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sjöbo Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjöbo Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Södra 763 23,6% 30,4% 23,2% 22,8% 5,4% 50,6% 49,4%   2,4%
Summa 763 23,6% 30,4% 23,2% 22,8% 5,4% 50,6% 49,4% 2,4%

http://www.val.se