Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sjömarken Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjömarken Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjömarken Norra 815 15,5% 40,2% 25,4% 18,9% 7,2% 53,4% 46,6%   1,3%
Summa 815 15,5% 40,2% 25,4% 18,9% 7,2% 53,4% 46,6% 1,3%

http://www.val.se