Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundaskog-Lyckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundaskog-Lyckebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundaskog-Lyckebo 911 14,9% 43,0% 26,9% 15,1% 5,3% 50,8% 49,2%   1,1%
Summa 911 14,9% 43,0% 26,9% 15,1% 5,3% 50,8% 49,2% 1,1%

http://www.val.se