Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Fristad Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fristad Nordöstra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Nordöstra 1164 12,4% 24,7% 25,1% 37,8% 4,1% 46,3% 53,7%   1,2%
Summa 1164 12,4% 24,7% 25,1% 37,8% 4,1% 46,3% 53,7% 1,2%

http://www.val.se