Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Frufällan-Tosseryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Frufällan-Tosseryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frufällan-Tosseryd 963 12,0% 38,4% 29,5% 20,0% 5,1% 52,4% 47,6%   1,1%
Summa 963 12,0% 38,4% 29,5% 20,0% 5,1% 52,4% 47,6% 1,1%

http://www.val.se